Fodboldanalyse

Idrætsrådet fremlagde sommer 2022 fodboldanalysen. Analysen peger på en række investeringsforslag i boldbaner og lysanlæg.

Analysens investeringsforslag var en del af byrådets budgetforhandlinger i efteråret 2022. Byrådet besluttede, at følge analysens anbefalinger omkring etablering af en ny bane til Viborg B 67 (hjemmehørende ved Finneruphøj hallen/skole).

I en budgetsituation, hvor Byrådet havde meget få midler til rådighed, var det imidlertid ikke muligt at prioritere midler til analysens øvrige investeringsforslag. I forlængelse af vedtagelsen af budgetforliget har Kultur- & Fritidsudvalget (KFU) behandlet sagen og besluttet ”at sagen sendes til Viborg Idrætsråd til orientering og med anmodning om forslag til videre håndtering af de af idrætsrådet anbefalede projekter jf. Byrådets beslutning om, at afsætte en samlet ramme i 2026 på 1,7 mio. kr. til ny bane til Viborg B67”

Idrætsrådet arbejder aktuelt med den videre proces, forskellige scenarier og løsningsforslag.

Du kan læse hele fodboldanalysen her.

Fodboldanalysen er udarbejdet i samarbejde med fodboldklubberne i Fodboldnetværket – se her.

Måske har din forening også interesse i at dele viden, erfaringer og indgå i et lokalt samarbejde om fremtidens idrætsforeninger? Se om der er et lokalt idrætsfaglige netværk i din idræt – du finder oversigten her.