Fodboldanalysen

Kultur- & Fritidsudvalget har behandlet fodboldanalysen. Udvalget forventer en endelig beslutning i oktober i forlængelse af vedtagelsen af Viborg Kommunes budget for 2023 + overslagsårene.

Kultur- & Fritidsudvalget har behandlet fodboldanalysen vedr. investeringer i baner og lysanlæg. Udvalget besluttede følgende:

  • at Viborg Idrætsråds indstilling vedr. investeringer i nye baneanlæg videresendes til at indgå i den endelig prioritering af anlægsinvesteringer i Viborg Byråd i 2026, og
  • at renovering af eksisterende bane- og lysanlæg indgår i udvalgets løbende prioritering af investeringer i bane- og lysanlæggene.

Udvalget beslutning er truffet på baggrund af fodboldanalysens indstilling, der lyder som følger:

Der afsættes 6.158.000 kr. til investeringer i boldbaner og lys, heraf:

  • Ny anlæg af bane i Viborg B67, Bruunshåb-Tapdrup IF og Ravnsbjerg IF (Hald Ege)
  • Renovering af boldbane i Løvel UIF
  • Renovering af lysanlæg i Vridsted IF, Kjeldbjerg UIF, Viborg B67, Borup IF, Løgstrup G&IF, Ulbjerg IF og Søndermarkens IK.
  • Herudover indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget forholder sig til anlæg af yderligere kunstgræsbaner.

Sagerne vedr. baneanlæg genoptages i forlængelse af Byrådets vedtagelse af budget 2023-2026. I sagerne vedr. renovering drøfter udvalget og idrætsrådet det videre perspektiv, herunder tidsrammer. I forlængelse heraf vil vi involverede klubber blive kontaktet.

Du kan læse hele sagsfremstillingen her OG fodboldanalysen samt indstilling.