Folkeoplysningspuljen åbner

Folkeoplysningspuljen støtter bl.a. projekter, der har til formål at få deltagere og frivillige tilbage til folkeoplysningen efter næsten to år med coronarestriktioner.

Kulturministeren har afsat i alt 2 mio. kr. til puljen. Der kan som minimum søges 15.000 kr. og maksimalt 200.000 kr.

Der gives støtte til projekter, der har til formål at øge medlemstallet og tiltrække nye deltagere til folkeoplysende aktiviteter. Projekterne skal være med til at sikre, at alle børn, unge og voksne igen får adgang til folkeoplysende aktiviteter efter coronakrisen. Det kan f.eks. være gennem samarbejdsprojekter mellem foreninger og skoler, fritidstilbud eller andre civilsamfundsaktører.

Det er en forudsætning for tilskud, at ansøger bidrager med en medfinansiering på min. 30 % fra andre kilder end statslige puljemidler. Det kan f.eks. være støtte fra kommunen, fra fonde eller sponsorater eller egenfinansiering ved lønmidler.

Læs mere her.