Fritidspas for flygtninge

Har jeres forening unge flygtninge? Foreninger kan hjælpe dem med at få bevilliget et fritidspas, der er en starthjælp til f.eks. kontingent, udstyr, transport eller lignende.

Modellen med fritidspas for flygtningebørn fra f.eks. Ukraine baseres på den eksisterende model for fritidspas i Viborg Kommune.
Ordningen indført i et samarbejde mellem B&U og K&U.

Kontakt fritidsvejlerne der administrerer ordningen.

Der kan søges støtte til nytilkomne voksne flygtninge og asylansøgere i puljen “foreningsliv for alle”, som du kan læse mere om her. Foreningen skal være medlem af DGI for at søge denne pulje.

Husk også at Minna Due Jensens fond “Børnenes Ven” yder økonomisk støtte til børn og unge i Viborg kommune, så flest mulige får oplevelser, glæder og sejre i fritidsfællesskabet, uanset de hjemlige sociale og økonomiske vilkår.