Fritidsrådet støtter afklaring af rideklubbers faciliteter

Viborg Idrætsråd har sammen med alle kommunens rideklubber etableret et netværk, der har til formål at støtte ridesporten lokalt, herunder bidrage til øget rideaktivitet og medlemsfremgang i de enkelte foreninger, samt understøtte relationer og samarbejde imellem de lokale rideklubber.

Netværket har et særligt fokus på tre højprioriterede områder:

  • Styrkelse af den daglige drift via IT systemet Zakobo, hvor idrætsrådet har forhandlet en god pris hjem for ridesporten.
  • En ny tilskudsmodel med fokus på bl.a. klubdrift / aktiviteter i klubberne såsom rideundervisning og elevponyer og -heste.
  • Loven om Hold af Heste, som implementerer de sidste elementer med indgangen til 2020 – i det lys ønsker vi at gennemgå alle faciliteter for at
    hjælpe klubberne med at skabe overblik over de nødvendige handlinger/investeringer, der skal til for at sikre den enkelte rideklub fremadrettet.

Fritidsrådet v/ Daniel Andersen og Idrætsrådet v/ Ole S. Nielsen satte primo september hinanden i stævne “ude i marken”, altså i et staldområde hvor netop Loven om Hold af Heste er i fokus – Fritidsrådet har netop besluttet, at hjælpe og støtte ridesporten til indkøb af faglig bistand fra Seges omkring lovliggørelsen af klubbernes stalde og øvrige faciliteter.

I den forbindelse udtaler Ole S. Nielsen et “TUSIND TAK” for bevillingen, som vil blive tillagt stor betydning fra såvel klubber som kommune samt Idrætsråd. Alle parter vil i løbet af efteråret få et særdeles godt overblik, som fremadrettet vil kunne danne grundlag for løsninger inden for staldområdet i klubberne.