Gratis temaaften: Hvordan gør I forældrene til en ressource i jeres forening?

Kom med når Idrætssamvirket Aarhus og DIF inviterer til gratis temaaften om forældre som ressource i jeres forening. Her vil Søren Østergaard dele viden, tips, inspiration og nyttig viden til foreninger fra helt ny forskning.

Idrætsforældres engagement er vigtig for børns motivation for at dyrke idræt og er samtidig meget betydningsfulde for foreningen. Men i følge en helt ny undersøgelse er mange forældre usikre på, hvad der forventes af dem, og ved ikke hvordan de bedst bakker op om deres barns deltagelse i foreningen. Så hvordan gør vi forældrene til en ressource i foreningerne?

Det spørgsmål bliver besvaret, når Idrætssamvirket i samarbejde med DIF inviterer til temaften om forældrenes rolle, når de har børn, der er aktive i en idrætsforening. Qua det gode samarbejde mellem Idrætssamvirket Aarhus og Viborg Idrætsråd kan vi tilbyde pladser til interesserede foreninger i kommunen:

Onsdag d. 4. oktober, kl. 18.30 – 21.00
Harlev Idræts- og Kulturcenter, Næshøjvej 2F, 8462 Harlev

Til arrangementet er der oplæg ved Søren Østergaard, som er centerchef ved Center for Ungdomsstudier. Han vil udlægge den nye viden, og give bud på hvordan I kan arbejde konstruktivt med forældrenes rolle og involvering i jeres forening.

Efter arrangementet vil I altså på et oplyst grundlag kunne gå direkte i gang med en ny eller forstærket konstruktiv og proaktiv forældreindsats, der vil komme børn, forældre og forening til gode.

Hvorfor skal du deltage?
Temaaftenen er en unik mulighed for alle bestyrelsesmedlemmer, trænere og frivillige til…

  • at få serveret den nyeste viden indenfor arbejdet med forældre i sin forening.
  • at få inspiration og konkrete råd til at inddrage både nye og ”gamle” idrætsforældre i foreningen.
  • at møde andre foreninger, som I kan sparre sammen med om arbejdet med forældreinvolvering

Vi opfordrer til at I tager flere afsted fra jeres forening, og også gerne inviterer forældre med. Jo flere der deltager, desto større udbytte vil I som forening have.

Program
18.30: Let forplejning
19.00: Velkomst ved DIF og Idrætssamvirket
19.05: Oplæg ved Sørens Østergaard, Center for Ungdomsstudier
19.45: Pause
20.00: Dialog og drøftelser blandt deltagere
20.45: Opsamling og afrunding
21.00: Tak for i aften

Tilmelding
Ønsker I at deltage, så skriv til tilmelding@isaarhus.dk med navn på alle deltagere, samt hvilken forening I repræsenterer eller er medlem af.

Tilmeldingsfrist d. 27. september.