Håndboldnetværks -møde

Der har været afholdt netværksmøde for håndboldsamarbejdet i Viborg Kommune onsdag d. 6. november, hvor følgende blev behandlet:

 • KLC foreningspuljen: Line & Gitte fra Børn & Unge var på besøg for at fortælle om foreningspuljen, hvor I som foreninger, kan søge om midler til at aflønne trænere og få dækket materiale omkostninger i forbindelse med et åben skole arrangement.
 • Minna Due Fonden: Henrik Bangshøj fortalte som fondsven om mulighederne for at søge tilskud til kontingent osv. til spillere i egen klub.
 • Temadag: Betina Lindgaard fra Viborg Idrætsråds bestyrelse fortalte om den kommende temadag, der afvikles første gang d. 25. januar og handler om frivillighed herunder rekruttering og fastholdelse.
 • VM i total Håndbold: Sammen med klubberne blev der evalueret på dette arrangement.
 • DGI: Terkel fra DGI Midtjylland fortalte om deres nye tiltag til indskolingsklasserne.
  Konceptet hedder Diggi og er bygget op omkring Diggi & hans venner, hvor de skal finde det gode humør frem ved leg og bevægelse. Det kan bruges både i dansk og matematik.
  Kontakt Terkel på mail.
 • Deling af succeser: Til sidste punkt på dagsordenen var klubberne inddelt i små grupper, hvor det handlede om at dele sine succeser/ønsker.
  Der blev snakket om at besøge hinanden til netværksmøderne, mere tid til at snakke sammen på møderne, og at tage et emne op til hvert møde.

Næste møde er onsdag d. 15. januar 2020 – så sæt allerede nu kryds i kalenderen.