Idrætsrådet er midlertidigt færre på holdet

Som konsekvens af corona-krisen har Viborg Idrætsråd hjemsendt 4 medarbejdere.

Pia Viller Arendt, Rasmus Hjorth, Jens Steffensen & Maiken Nyberg Nielsen er foreløbigt hjemsendt på lønkompensationsordning. Det betyder, at de ikke kan kontaktes, da de ikke må arbejde. Du kan i stedet kontakte sekretariatet på tlf. 8662 5533.

Vi glæder os til, at vi selv og foreningslivet igen kan stille i stærkeste opstilling.