Indberetning til CFR

Centralt ForeningsRegister (CFR) er en portal til registrering af foreningers medlemstal. Portalen er udviklet og drevet af de tre idrætsorganisationer DIF, DGI og Firmaidrætten.

Medlemstallene bruges af idrætsorganisationerne til at analysere udviklingen i idrætten, og tallene bruges også til at beregne tilskud til eksempelvis de enkelte idrætter.
Alle registrerede foreninger har modtaget denne “Startmail 2020“. Husk at opdatere/vedligeholde oplysninger om formand, kasserer og medlemstalsansvarlig således, at vigtig information om medlemsregistrering altid når frem til de rette personer.

Indberetningen skal være færdiggjort senest d. 31. januar 2021.

CFR samarbejder i øjeblikket med foreningsprogrammerne Conventus, Holdsport, Klubmodul, Foreningsadministrator,
Clumeo, Zakobo og WinKAS. Samarbejdet betyder at kontaktpersoner og medlemstal kan vedligeholdes direkte fra foreningsprogram til CFR. Tjek hos udbyderen hvordan denne integration fungerer, hvis I benytter et af disse programmer.

Indberet her.

Hent vejledning her.

Læs ofte stillede spørgsmål her.