Indstil NU til Idrættens Hædersbevisninger

Medlemsfastholdelsesaktiviteter vægtes højt, når de nominerede til idrættens hædersbevisninger skal findes. Indstillinger skal indsendes senest d. 25. august, og prismodtagerne findes på Idrætsrådets repræsentantskabsmøde d. 29. september 2021.

Viborg Idrætsråd hædrer hvert år Årets Idrætsleder, Årets Unge Idrætsleder & Årets Idrætsforening i Viborg Kommune. Hædringen sker i forbindelse med repræsentantskabsmødet, og er en stærk anledning til at sætte fokus på frivilligheden og foreningslivet generelt, samt rose og anerkende en række personer og foreninger, der har ydet en helt særlig indsats.

”2020 blev et meget anderledes år – også i idrættens fællesskaber. Året har været præget af konstante omstillinger og har stillet store krav til vores frivillige. Heldigvis har de frivillige og idrætten i Viborg Kommune på fornem vis håndteret balancen mellem at skabe mest muligt idrætsaktivitet for medlemmer i alle aldre og samtidig respektere myndighedernes skiftende krav og retningslinjer for fysisk aktivitet og fællesskaber. Den stærke præstation skal anerkendes, og derfor vil vi i år have et særligt øje for gode medlemsfastholdelses-indsatser, når vi forholder os til indstillingerne til årets hædersbevisninger,” forklarer formand Preben Jensen.

Det særlige medlemsfastholdelses-fokus har også til formål at inspirere andre foreninger. Det kan fx handle om fastholdelse af medlemmerne i idrætten via

  • Online aktiviteter
  • Online kommunikation med medlemmerne
  • Andre fællesskabsaktiviteter end egen (nedlukkede) idræt
  • Og meget andet …

Du kan finde skemaerne til indstilling via de tre følgende link – og husk, at idrætsrådet skal have indstillingen senest d. 25. august

SÅ overvej hvem, der er den gode kandidat i DIN forening eller er det er selve foreningen, der er kandidat?
Find de 3 bedste argumenter frem, da der er begrænsninger på antallet af ord.

Herunder ses sidste års prismodtagere

  • Årets Idrætsforening: Vexa HLM Running
  • Årets Idrætsleder: Claus Kvoldsgaard Madsen – IF Trojka
  • Årets Unge Idrætsleder: Louise Poulsen – Bjerringbro IF Gymnastik

sammen med formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Mads Panny, og bestyrelsesformand i Idrætsrådet, Preben Jensen.