Genåbningsplan & ”I gang igen”-møde

På baggrund af genåbningsplan for indendørs idræt & udendørs idrætsfællesskaber inviterer Idrætsrådet alle foreninger til en uformel snak på torsdag d. 25. marts kl. 16.30-18.00 på TEAMS. Omdrejningspunktet er hvordan vi kan igangsætte flere, målrettede tiltag, som kan understøtte vore foreningers arbejde med at få alle medlemmer med i foreningsfællesskabet igen!

Den 21. april kan indendørsidrætten så småt starte op igen efter cirka fire måneders nedlukning. I første omgang gælder det børnene, og en måned senere er det planen, at al idræt skal været genåbnet. For udendørs idræt gælder det fortsat, at det er tilladt at forsamles i grupper på op til 50 personer.

Med baggrund i dette vil Idrætsrådet på mødet præsentere de eksisterende tiltag for “I gang igen”. Derefter vil der være en åben dialog, hvor alle input og ideer er velkomne, så indsatsen kan udbygges og understøtte JERES arbejde med at få medlemmerne tilbage i foreningen.

Alle er velkomne til at deltage i mødet. Af praktiske grunde, beder vi om en tilmelding til Maiken på mail. Herefter vil I få en mødeinvitation med link til teams mødet.

Hovedpunkter i aftalen.

21. april åbnes der for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden krav om coronapas. Hvilke sportsgrene, der er omfattet, afgøres af aftalepartierne.

6. maj åbnes der for indendørs idræt i organiseret regi for voksne med krav om coronapas. Her skal der ligeledes forhandles om, hvilke sportsgrene, der er omfattet.

21. maj 2021 åbnes – med coronapas – den resterende del af idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser.

Baggrund for “i gang igen”
Vore medlemsforeninger & sekretariat har med “I gang igen” kampagnen iværksat flere tiltag, for at få alle medlemmer i gang igen i kommunens idrætsforeninger. Indsatsen har hidtil været drøftet med vores idrætsnetværk – nu inviteres alle foreninger til at komme JERES input og sparring til hvordan vi kan igangsætte flere, målrettede tiltag, som kan understøtte vore foreningers arbejde med at få alle medlemmer med i foreningsfællesskabet igen!