Kickstartsmøde – Projekt Foreningsklar

Tirsdag den 17. august afholdt Sundhedscentret, DGI Midtjylland og Viborg Idrætsrådet kickstartsmøde med de 20 foreninger, som er med i Projekt Foreningsklar.

Efter en længere coronanedlukningen, har det været svært at henvise de målgrupper af borgere, som projektet omhandler, ud i idrætsforeningerne.
Da vi nu ser ind i en mere normal efterårssæson i foreningerne, blev projektet kickstartet ved dette foreningsmøde, hvor der bl.a. var fokus på:

  • Erfaringer foreningerne imellem omkring de borgere/nye medlemmer som de havde fået henvist igennem projekt.
  • Status på projektet – hvor mange borgere er henvist, og i hvilke foreninger
  • Den gode velkomst i foreningen, – hvordan tager vi imod disse mere sårbare nye borgere/medlemmer

Lokalet summede af positivitet, imødekommenhed og god energi fra de 20 foreninger, som er SÅ klar til at modtage nye medlemmer via projektet til efterårssæsonen!

Hvis du eller din forening gerne vil vide mere om Projekt Foreningsklar, kan breddeidrætskonsulent Pia Viller Arendt kontaktes på mail.

Hvad er Projekt Foreningsklar?
Foreningsklar – motion og lokale fællesskaber er et 3-årigt samarbejdsprojekt, der har som mål at forbedre borgernes fysiske, mentale og sociale sundhed gennem deltagelse i en lokal foreningsaktivitet med fysisk bevægelse og fællesskab som bærende elementer. Fællesskabet omkring aktiviteten skal sikre, at borger holder fast i livsstilsændringer og foreningsaktivitet fremadrettet. Målet er også, at borgerne forbedrer deres livskvalitet og dermed sikre deres tilknytning og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Projektet er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og løftes i et tværfagligt samarbejde mellem Viborg Idrætsråd, DGI Midtjylland, lokale idrætsforeningerne, Viborg Kommunes forvaltninger Kultur & Udvikling og Social, Sundhed og Omsorg, Beskæftigelse.

Hvem er det for?
Målgrupper: Borgere, der kan deltage i Foreningsklar er:

  • Borgere der i henhold til paragraf 119 i Sundhedsloven deltager i et Rehabiliteringsforløb i Sundhedscenter Viborg
  • Ledige eller sygemeldte borgere, der er tilknyttet jobcenteret
  • Borgere, som jobcenteret i samarbejde med virksomheder, vurderer værende i risikoen for korte eller længere sygemeldinger som følge af deres sundhedstilstand