Kommende generalforsamlinger

Fra 6. januar 2021 kl. 12.00 til og frem til 28. februar må der man højst forsamles 5 personer på samme sted på samme tidspunkt og der er ikke længere en særregel for siddende forsamlinger.

Det betyder i praksis, at generalforsamlinger i idrætsforeninger ikke kan gennemføres i januar og februar 2021. Hvad der sker herefter er endnu uvist.

Vi anbefaler derfor, at foreninger udskyder generalforsamlinger til april/maj med henvisning til force majeure grundet restriktionerne som følger af smitte- og virusudviklingen i samfundet.
Vær opmærksom på at overholde diverse frister for bl.a. annoncering af møde & dagsorden jf. foreningens egne vedtægter.

Har man allerede indkaldt og vælger at udskyde den ordinære generalforsamling skal indkaldelse til ny generalforsamling (som udgangspunkt) ske med dét varsel, som vedtægterne bestemmer for ordinære generalforsamlinger.

Årets repræsentantskabsmøde i Viborg Idrætsråd finder til orientering sted tirsdag d. 4. maj 2021.

Forslag til tekst til intern & ekstern kommunikation ifm. udsættelse & indkaldelse
Nedenstående er et forslag til tekst, som foreningen kan bruge ifm. udsættelse. Den kan også rettes til, hvis I allerede nu planlægger at afholde generalforsamlingen senere end, hvad der er bestemt i vedtægterne.

Kære medlemmer og interessenter i [forening]

Generalforsamlingen er en årlig og vigtig begivenhed i foreningen, hvor bestyrelsen bl.a. deler vigtig info, hvor der debatteres aktuelle emner og hvor der foretages valg til bestyrelsen.

Grundet restriktionerne som følger af smitte- og virusudviklingen i samfundet kan vi ikke på nuværende tidspunkt forsamles som vi ønsker og plejer.
Derfor afvikles generalforsamlingen i [forening] [ugedag & dato] i [lokaler] på [adresse] med håbet om, at alle interesserede må være til stede.

Skulle lovgivningen ikke gør det muligt at afholde generalforsamlingen på dette tidspunkt, vil det blive udsat og der vil blive varslet en ny dato.

Vi glæder os til at se dig.

Plakat til ophæng i foreningen og lokalområdet
Plakat herunder er en A3 størrelse, som kan tilrettes i Microsoft Publisher og efterfølgende udskrives til ophæng i lokalområdet.
Skriv til maiken@viborgidraetsraad.dk for at modtage filen i Publisher udgaven.