Kompensation for øgede energiudgifter i 2022

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at yde kompensation til idrætsforeninger og spejderforeninger for merudgifter til el og varme i 2022.

Det er besluttet at der ydes lokaletilskud efter gældende regler til 2/3 af merudgifterne til energi i forhold til gennemsnitlig udgift i 2020 og 2021.

Formand i Idrætsrådet, Preben Jensen, glæder sig over udvalgets beslutning: “Ovenpå et, for mange, hårdt år – økonomisk set – er det fantastisk med udvalgets opbakning. Nu kan foreningerne igen fokusere på det, de er bedst til. Nemlig at skabe og udvikle levende og stærke fællesskaber og at få flere med.”

Kompensationen til øgede energiudgifter i 2022 behandles og afregnes snarest.