Kontingentbetaling til Viborg Idrætsråd udskydes

Normalt opkræves kontingent for foreningers medlemskab af Viborg Idrætsråd ultimo maj.

For nuværende fokuserer vi sammen med foreningerne på genåbningen af det lokale foreningsliv.
Vi forventer i stedet at sende opkrævningen ud i løbet af efteråret 2020.