Lokal genstartspulje for frivillige foreninger åbner

Søg mindre tilskud til sociale arrangementer eller udstyr til aktiviteter. Puljen er på 200.000 kroner.

Foreninger med op til 300 medlemmer kan max. bevilges kr. 3.000, – pr. forening (pr. CVR nr.)
Foreninger med over 300 medlemmer kan max. bevilges kr. 5.000,- pr. forening (pr. CVR nr.)

Puljen kan søges fra den 15. oktober kl. 12.00 – 30. november kl. 12.00. Fordeles efter først-til-mølle princippet.

Læs mere og ansøg her.

På Idrætsrådets nyligt afholdte repræsentantskabsmøde gjorde formand Preben Jensen opmærksom på, at der i forlængelse af corona og nedlukninger af idrætten kan komme en fase 2, når årsregnskaberne for 2021 færdiggøres. Formanden rettede en særlig bekymring for de foreninger, der har haft et væsentligt tab af medlemmer og foreninger med uændrede driftsomkostninger til egne lokaler og private lejemål. Idrætsrådet ønsker at genbesøge emnet i 2022, når der foreligger et passende datagrundlag.