Lokale- & aktivitetstilskud

Det kan være svært – og ikke tilrådeligt – at komme rundt og skaffe underskrifter fra bestyrelse og revisor lige for øjeblikket.

I år vil det være OK, at I løser det på den måde, I finder nemmest. I vil modtage besked, hvis det ikke er tilstrækkeligt.

Det foreslås, at man samler / rundsender mail til bestyrelse og revisor, hvor hver enkelt så kan bekræfte/”underskrive”.

1. maj er frist for, at:

  • aflægge tilskudsregnskab for lokaletilskud
  • søge om aktivitetstilskud
  • søge om nye eller væsentlig forhøjede lokaleudgifter i 2021 – også engangsudgifter til f.eks. vedligehold eller lejr

Se link til tilskud i Viborg Kommune her.