Lokaletilskud info

Regnskabet for lokaletilskud skal indsendes senest den 1. maj eller 4 måneder efter foreningens regnskabsafslutning.

For at kunne få tilskud til NYE ELLER VÆSENTLIGT FORØGEDE lokaleudgifter skal foreningen søge senest 1. maj året før.

Læs mere her.