Lovpligtige børneattester

Nogle foreninger er i gang med en ny sæson mens andre starter inden længe. Men hvordan er det nu med børneattester?

Foreninger har pligt til at indhente børneattester, når der indgås aftaler med instruktører og andre med lederansvar for børn og unge under 15 år. Det spiller ingen rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig.
Brug foreningens nem-id til at logge ind og bestille børneattesterne her.

Der kan med fordel indsamles navne og CPR-numre på alle, der skal rekvireres børneattest på, så det undgås at skulle logge ind og bestille af flere omgange. Der kan indtastes op til 50 navne pr. anmodning.
Børneattester er gratis at rekvirere og bør indhentes med jævne mellemrum, f. eks. en gang om året eller en gang hvert andet år.