Lysanlæg på boldbaner

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) har behandlet en sag om støtte til lysanlæg på boldbaner. Du kan læse KFUs beslutning her. Beslutningen følger indstillingen fra Viborg Idrætsråds bestyrelse.

Indstillingen fra idrætsrådets bestyrelse følger i forlængelse af en forespørgsel blandt alle fodboldklubber. Alle kommunens fodboldklubber har haft mulighed for at give input. Blandt klubberne var der en markant opbakning til det synspunkt, at tilskudsprocenten til lysanlæg skulle matche tilskudsprocenten i fx halanalysen og de typiske bevillinger fra KFUs pulje til mindre anlæg og renovering (50 procent). Idrætsrådet er glade for, at KFU har lyttet til klubberne, og at der er sammenhæng mellem de to puljers praksis. KFU har afsat kr. 200.000 årligt til renovering af lysanlæg.

Idrætsrådet har påbegyndt en dialog med de klubber, der jf. seneste fodboldanalyse blev indstillet til at få tilskud til renoveringer af deres lysanlæg.

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Rasmus Hjorth på tlf. 8662 5533.