Medlemsundersøgelse

Idrætsrådet igangsætter en medlemsundersøgelse, hvor medlemsforeninger kan give feed back på eksisterende ydelser og input til fremtidens indsatsområder. Medlemsforeningernes formænd modtager i dag et spørgeskema, hvor der er mulighed for at give sin mening til kende. Medlemsundersøgelsen er en del af en igangværende udviklingsproces, hvor idrætsrådet bl.a. genbesøger centrale grundsten.

I medlemsundersøgelsen beder vi formændene vurdere relevansen af idrætsrådets nuværende indsatser, så vi sikrer, at vi bruger tiden på det, der giver mest mulig værdi. Samtidig beder vi formændene kigge ind i fremtiden og pege på, hvordan de på baggrunden af deres aktuelle oplevelser ser behovet for støtte fra Idrætsrådets i fremtiden. Formand Preben Jensen er tydelig i sine forventninger: ”Det er særdeles vigtigt for os at få foreningernes direkte og ærlige input. Vi skal hele tiden udvikle os, og det gør vi bedst på baggrund af præcise og relevante data. Her spiller svarene fra vores formænd en helt afgørende rolle.”

Vision og værdigrundlag
I løbet af det sidste år har bestyrelsen og sekretariatet genbesøgt Idrætsrådets centrale grundsten i en proces med mange gode drøftelser – og vi står solidt med styr på basis.

Viborg Idrætsråd er sat i verden for at støtte og fremme foreningsidrætten i Viborg Kommune med en vision om, at Viborg Idrætsråd vil være den afgørende samarbejdspartner for det lokale idrætsliv, så Viborg Kommune bliver det bedste sted at være idrætsforening. Vi arbejder ud fra et stærkt værdigrundlag, hvor vi ser os selv som en organisation, der arbejder vidensbaseret, er nytænkende, tilgængelige, resultatorienteret og ansvarlige. Den adfærd og tilgang kan medlemsforeninger og samarbejdspartnere forvente at møde – det står vi på mål for.

Svar for fremtiden
Med et solidt fodfæste vil vi vedvarende arbejde for at styrke vores rolle som en afgørende samarbejdspartner for det lokale idrætsliv. Derfor rækker vi nu ud til vore medlemsforeninger og beder dem om at input. Svarene på medlemsundersøgelsen bliver afgørende for idrætsrådets drøftelser i efteråret, hvor der skal ses på indsatser og målsætninger i fremtiden.