Nu genåbnes indendørs idræts- og foreningsliv

Fra mandag den 8. juni kan foreninger igen dyrke indendørs idræt, samtidig hæves forsamlingsforbuddet til 50 personer.

Opdateret den 8. juni 2020

Idrætsforeninger kan igen åbne op for indendørs idræt i svømmehaller, badmintonhaller, gymnastiksale og fitness-lokaler. Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, ekstra rengøring, afspritning, hygiejne mv. for alle de idræts- og fritidsaktiviteter mv., der er åbnet, og for de aktiviteter og faciliteter, som nu genåbner.
De generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne er fortsat gældende. Derudover er der specifikke retningslinjer vedr. indendørs idræt. Her er et uddrag af de væsentligste retningslinjer, men foreninger og idrætsanlæg opfordres til at læse gældende retningslinjer fra Kulturministeriet:

 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
 • Der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum. Dog anbefales det at holde mindst 2 meters afstand ved fysisk aktivitet, fx fysisk anstrengelse og aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, råb, foredrag, skuespil m.v. Det gælder ikke esport og tankesport.
 • Sport- og idrætsaktiviteter og dans med fysisk kontakt gennemføres (fx idræt hvor man har direkte berøring med andre spillere så som håndbold og basket), hvis der til gengæld er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Indendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 50 personer (inkl. træner, underviser og lignende). Hvis der er flere grupper af maksimalt 50 personer til stede i den samme hal, lokale, sal mv. skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.
 • Aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for større forsamlinger, samt i relevant omfang overvåge dette løbende
 • Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr bør de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne bør have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten, afsprittes hænder (det kropslige kontaktpunkt) løbende. Eksempelvis afsprittes hænder i springgymnastik før og efter en session.
 • Bade- og omklædningsfaciliteter kan åbnes. Foreninger og andre idræts- og fritidsfaciliteter kan selv – ud fra Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger – fastlægge særlige retningslinjer for, hvordan afstandskravet kan overholdes.

Der henvises derudover til de respektive forbund, som løbende vil komme med uddybende vejledninger til gældende retningslinjer.

Særlige retningslinjer for svømning:

 • Det sikres, at antallet af aktive i bassiner reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade.
 • Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og -bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen.
 • Der bør være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Antallet af gæster i forskellige bassiner, spa, sauna, dampbad samt ved ophold på bassinkanten overholder reglen om en meters afstand, dog to meter ved fysisk anstrengelse.

Særlige retningslinjer for frivillige:

 • Det anbefales, at frivillige i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke udfører frivilligt arbejde i idrætsforeningen mv. indtil videre.
 • Frivillige, medlemmer, brugere mv. bør ikke møde til aktiviteten, hvis de har symptomer, der kan tyde på COVID-19 og må efter et sygdomsforløb først deltage igen 48 timer efter symptomer er ophørt.

Ved spørgsmål kontakt:

Viborg Kommune, Kultur & Udvikling
Sekretariatschef Ole Brandt Pedersen, obp@viborg.dk eller
Konsulent Anders Kristensen, akr@viborg.dk

Viborg Idrætsråd
Morten Konradsen, konradsen@viborgidraetsraad.dk