Nye regler gør billedbrug på nettet lettere

Datatilsynet ændrer praksis for brug af billeder på internettet, hvilket letter arbejdet omkring offentliggørelse af billeder for bl.a. foreninger.

Tidligere har Datatilsynets praksis været, at situationsbilleder kunne offentliggøres uden samtykke af personerne på billedet. Derimod har det krævet samtykke ved offentliggørelse af protrætbilleder som f.eks. holdbilleder.

Denne sondring er nu opgivet og udgiver af billedet skal i stedet foretage en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen. Ud fra denne vurdering skal udgiver afgøre, om billedet kan bruges ud fra interesseafvejningsreglen, eller om det kræver samtykke eller aftale.

HUSK at denne databehandling, brug af billeder, skal være oplyst på forhånd, enten i foreningens privatlivspolitik, i deltagerbetingelser el.lign.

Læs mere fra Datatilsynet her.