Online kursus i corona-hjælpepulje m.m.

DGI, Viborg Idrætsråd og Viborg Kommune inviterer til online kursus tirsdag den 5. maj 2020 kl. 17.00 – 18.00.

Kurset vil give dig en gennemgang af retningslinjerne for at søge DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. DGI vil fortælle om formålet og intentionerne med corona-hjælpepuljen, samt om hvilke kriterier der skal være opfyldt for at få tildelt støtte fra puljen. Der vil også være en praktisk gennemgang af, hvordan man ansøger puljen. Gennemgangen vil være med udgangspunkt i foreningseksempler. Du kan også stille spørgsmål om din forenings muligheder for at søge puljen.

Derudover vil der være en kort opsummering af andre hjælpemuligheder for foreninger, som dækker udfordringer uden for corona-hjælpepuljen.

Endeligt vil der være mulighed for at stille spørgsmål, der relaterer sig til Viborg Kommune og hvad der herfra er blevet gjort for at støtte foreningerne som følge af COVID-19.

Vi vil svare efter bedste evne, men kan ikke love at vi har svar på alle jeres spørgsmål.

Tilmelding sker via dette link.