Opfølgning og links fra webinar om DIF & DGIs corona-hjælpepulje

Puljen er nem at søge. Alle foreninger, der oplever økonomiske konsekvenser som følge af krisen, opfordres til at søge senest d. 15. maj. Bemærk dog, at ikke alle kan tilgodeses.

Kort om puljen
DGI Midtjylland, Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd afholdt i går et webinar for alle idrætsforeninger i kommunen med fokus på, hvordan foreningerne kan søge corona-hjælpepuljen og til hvad. Fra webinaret er der følgende highlights:

  • Puljen er nem at søge. Det kan gøres her og på videolinket længere nede, kan du finde en konkret gennemgang af ansøgningsskemaet.
  • Alle foreninger, der oplever økonomiske konsekvenser af krisen, opfordres til at søge for at give et retvisende billede af krisens omfang.
  • Alle kan ikke få dækket deres tab. Puljen er pt. på 44 mio. kr. men ingen ved hvor langt de rækker.

Der kan ikke gives garantier og der findes ikke svar på alle spørgsmål, fordi omfanget af de økonomiske konsekvenser i foreningsidrætten er ukendte. Vi er dog klar med råd og vejledning; Kontakt Morten Konradsen (Viborg Idrætsråd), Anders Kristensen (Viborg Kommune) eller Mikkel Holm Thomsen (DGI).
Vi vil bede foreninger der søger om at orientere kommunen. Send gerne en kopi af ansøgningen her.

Forståelse af egenkapital
Under præsentationen fik alle foreninger mulighed for at stille spørgsmål, der blev besvaret løbende. Særligt et spørgsmål omkring forståelsen af egenkapital skabte en relevant debat. Idrætsrådet argumenterede for, at ejendomsværdien ikke skal tælle med i opgivelsen af egenkapitalen, da;

    1. foreningerne ikke kan omsætte mursten til rede penge for at dække et underskud, så ejendomsværdien har ingen værdi i denne sammenhæng.
    2. det vil medføre en stor forskelsbehandling i udmøntningen af puljens midler, hvor de foreninger, der selv har opgaven med at drive deres foreningsfaciliteter, vil have meget svært ved at få hjælp uanset deres aktuelle udfordringer.

Derudover har nogle foreninger oparbejdet en egenkapital gennem flere år med henblik på anlægsinvesteringer i fx kunstgræsbane, halprojekt og større klubhusrenoveringer.

Følgende har vi haft en dialog med de konsulenter, der forestår administrationen af puljen, og de fastholder, at egenkapitalen skal angives inkl. ejendomsværdi. Samtidig bemærker de, at de er opmærksomme på problemstillingen med egenkapitalen og vil tage hensyn til dette i udmøntningen af puljens midler.

Vi har udarbejdet denne skabelon til udspecificering af nøgletal vedrørende foreningens egenkapital. Vi opfordrer til, at den udfyldes og vedhæftes, hvis det er relevant for foreningen. Hvis en afdeling fra en flerstrenget forening søger puljen, er det afdelingens og hovedforeningens egenkapital, der skal angives.

Øvrige spørgsmål fra deltagende foreninger kan høres på videolinket herunder.

Links fra præsentation og relevante dokumenter
Se slides fra powerpoint her.
Se optagelsen af webinaret her.
Download retningslinjer for puljen her.
Læs ofte stillede spørgsmål samt svar her.
Søg puljen her. Senest d. 15. maj 2020