Projekt Foreningsklar – motion og lokale fællesskaber

Viborg Idrætsråd, Viborg Kommune og DGI Midtjylland er gået sammen om en ny indsats, som hedder “Foreningsklar – motion og lokale fællesskaber”.

Formålet med indsatsen, er at få motiverede borgere opkvalificeret til at komme med i foreningsfællesskabet, og via motion og fællesskab i en forening, få forbedret deres fysiske, mentale og sociale sundhed.
Borgerne har typisk ikke tidligere prøvet at være en del af et foreningsfællesskab. Målgruppen er f.eks. personer, som har været igennem et ressourceforløb, dvs. borgere som har været ramt af længerevarende sygdom, eller har været ude af arbejdsmarkedet i en længere eller kortere periode.

18 af kommunens foreninger er inviteret med i indsatsen. De 18 foreninger er geografisk fordelt over hele kommunen, og fællestegnet for dem er, at de alle udbyder lavtærskel motionstilbud og/eller senioraktiviteter.
Det er nemlig vigtigt, at det er foreningsaktiviteter/tilbud som målgruppen nemt kan ”træde” ind i, og hvor der er fokus på det sociale fællesskab, både før, under og efter aktiviteten.

Hvis du ønsker at vide mere, eller som forening ønsker at komme med i indsatsen, er der mulighed for, at blive skrevet op på en venteliste ved kontakt til breddeidrætskonsulent Pia Viller Arendt på pia@viborgidraetsraad.dk