Pulje til aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne

Landdistriktsudvalget har oprettet en pulje, der har til formål at fremme fritidsliv og aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne i Viborg Kommune.

Ansøgninger behandles løbende og puljen er på 500.000,-

Aktivitet skal afvikles senest med udgangen af juni 2023.
Der kan f.eks. være tale om midler til afvikling af forløb af en lokal forening enten i – eller i forlængelse af – skoletiden/dagtilbud.

Læs mere og ansøg her.

Få sparring og støtte til mulige projekter
Fritidsvejlederne hjælper med sparring og vidensdeling omkring mulige projekter. Derudover kan de bidrage med hjælp til at bygge bro med andre aktører i jeres lokalområde.
Kontakt:

I kan læse mere om Fritidsvejlederne her: Fritidsvejledning – Viborg Ungdomsskole