Repræsentantskabs-møde 2024

Vi glæder os til at se vores medlemsforeninger til en aften, hvor hyldest af frivilligheden og foreningslivet er i højsædet – samtidig også med gode muligheder for at få en masse inspiration og netværke med de mange øvrige repræsentanter.

Repræsentantskabsmødet i Viborg Idrætsråd afholdes tirsdag d. 7. maj 2024 i BDO Lounge v/Viborg Stadion. Der vil være spisning fra kl. 18.15 og mødet starter kl. 19.00.

Alle medlemsforeninger kan få punkter på dagsorden. Disse skal fremsendes, så de er bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 26. marts 2024, jf. vedtægterne og 6 ugers frist.

Tilmelding er nødvendig og kan allerede nu ske her.

Yderligere info om repræsentantskabsmødet fremsendes inden længe. Skulle du have spørgsmål, så kontakt Morten Erfurth på tlf. 4088 9396 eller mail.