Repræsentantskabs-møde

Repræsentantskabsmødet i Viborg Idrætsråd afholdes tirsdag d. 3. maj 2022. Der vil være spisning fra kl. 18.00 og mødet starter kl. 19.00.

Alle medlemsforeninger kan få punkter på dagsorden. Disse skal fremsendes, så de er bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 22. marts 2022, jf. vedtægterne og 6 ugers frist.

Yderligere info om repræsentantskabsmødet fremsendes i april. Skulle du have spørgsmål, så kontakt Morten Erfurth på tlf. 4088 9396.