Repræsentantskabs-møde

Repræsentantskabsmødet i Viborg Idrætsråd blev tidligere på året udsat og det afholdes i stedet for onsdag d. 29. september 2021. Der vil være spisning fra kl. 18.00 og mødet starter kl. 19.00.

Alle medlemsforeninger kan få punkter på dagsorden. Disse skal fremsendes, så de er bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 18. august 2021, jf. vedtægterne og 6 ugers frist.

Yderligere info om repræsentantskabsmødet fremsendes i september. Skulle du have spørgsmål, så kontakt Morten Erfurth på tlf. 4088 9396.