Repræsentantskabs
møde – OBS! Ny dato

Repræsentantskabsmødet i Viborg Idrætsråd blev tidligere på året udsat grundet COVID-19. Det afholdes i stedet for onsdag d. 30. september 2020. Der vil være spisning fra kl. 18.00 og mødet starter kl. 19.00.

Alle medlemsforeninger kan få punkter på dagsorden. Disse skal fremsendes, så de er bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 19. august, jf. vedtægterne og 6 ugers frist.

Yderligere info om repræsentantskabsmødet fremsendes i september. Skulle du have spørgsmål, så kontakt Morten Erfurth på tlf. 8980 8838.