Repræsentantskabs
møde – OBS! Ny dato

Viborg Idrætsråd afholder i år repræsentantskabsmøde d. 19. maj. Der vil være spisning fra kl. 18.00 og mødet starter kl. 19.00.

Alle medlemsforeninger kan få punkter på dagsorden. Disse skal fremsendes, så de er bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 7. april, jf. vedtægterne og 6 ugers frist.

Yderligere info om repræsentantskabsmødet fremsendes i april. Skulle du har spørgsmål, så kontakt Morten erfurth på tlf. 8980 8838.