Skærpet forsamlingsforbud

Nedsættelsen af forsamlingsforbuddet til fem personer betyder, at foreningsidrætten reelt er lukket ned.

Forsamlingsforbuddet bliver sat yderligere ned fra 10 til 5 personer. Det indebærer bortset fra nogle enkelte undtagelser en reel nedlukning af foreningsidrætten i Danmark. I forvejen var indendørs idræt lukket ned i forbindelse med de hidtidige restriktioner, men i f.eks. en del fodboldklubber har man fortsat trænet udendørs i grupper af maksimalt ti personer – den mulighed forsvinder nu.

Vi satser på et stærkt comeback til de motiverende og forpligtende idrætsfællesskaber inden længe.