Skal din forening med på holdet til Sportspraktikdagen 2022?

Til Sportspraktikdagen får jeres forening mulighed for at rekruttere medlemmer på en dag, der summer af bevægelse, fællesskab og gode oplevelser. Ca. 1000 elever fra alle kommunens skoler på 5. klassetrin ser frem til at blive inspireret til et aktivt fritidsliv.

Alle elever møder velforberedte op – de skal nemlig, som led i en obligatorisk konkurrence, undersøge forskellige forhold omkring de foreninger, som skal undervise dem på dagen. Bl.a. hvor foreningerne holder til, hvornår der er træning for dem, hvilke aktiviteter/hold der udbydes & hvad aktiviteten kræver som udøver. Vores mål med konkurrencen er at vække elevernes interesse for de deltagende foreninger.

Sportspraktikdagen sætter fokus på de mange forskellige idrætsaktiviteter i kommunens idrætsforeninger og skal fungere som øjenåbner i forhold til et aktivt fritidsliv for eleverne og som inspiration for idrætslærerne til idrætsundervisningen i folkeskolen.

I er velkomne til at bruge nogle minutter på at fortælle om Jeres forening. Hvad vil det sige at være medlem hos Jer, hvad kan man forvente osv.? Giv også gerne eleverne en seddel med inden de går videre med adresse, træningstider, kontaktperson, evt. introtilbud osv.

Sportspraktikdagen finder sted torsdag d. 2. juni 2022, kl. 09.00-13.45 og foregår i hallerne ved Viborg Stadion og det omkringliggende udendørsareal. Nedenfor ses tidsplanen.


Jeres opgave bliver at være klar til at modtage og instruere elever i modul 1, 2, 3 & 4. I vil få tildelt en eller flere klasser i hvert modul – Giv besked hvis I ønsker elever fra et specifikt geografisk område. I skal altså være på fra kl. 08.30 (afhængig af hvor lang tid I skal bruge på at sætte op) – kl. 13.45.

Kontakt Morten Konradsen på mail eller tlf. 8662 5533, hvis I ønsker at deltage. Gerne inden d. 10. marts.

Vi ser frem til en dag med bevægelse, fællesskab og gode oplevelser i fokus.