Søg om støtte til facilitetsforbedringer

Har din idrætsforening, idrætshal eller lignende planer om at opgradere jeres faciliteter? Vil I fx gerne styrke de eksisterende rammer eller tilbyde nye aktiviteter for foreningens medlemmer eller idrætsfacilitetens brugergrupper? SÅ er det nu, I kan søge om tilskud fra Viborg kommune.

Viborg Kommune har besluttet at etablere en samlet analyse af alle ønsker til idræts- og fritidsfaciliteter i Viborg Kommune. Analysen skal tage udgangspunkt i ansøgninger fra alle interesserede brugergrupper (idrætshaller, idrætsforeninger, spejdere, boligselskaber, mv.).

Data og transparens
Analysen foretages ud fra en række dataparametre. Fx facilitetens eksisterende belægning, medlemstal, afstand til alternative faciliteter, nye brugsmuligheder, facilitetstypens udbredelse (VK vs. DK), pris mv. Målet er at erstatte og ensarte tidligere facilitetsanalyser (fx ift. haller, fodbold, tennis, padel mv.) og skabe en fælles proces, der er transparent og databaseret.

Indstilling
Viborg Idrætsråd er blevet bedt om at facilitere analysen, herunder afklare alle ønsker og behov på idræts- og fritidsområdet. Det skal belyse hvilke idræts- og fritidsfaciliteter, der med fordel kan anlægges og renoveres med kommunal støtte i de kommende år.

Økonomi
Ansøgere må forvente en egenfinansiering i størrelsesordenen minimum 33 – 50 pct. Derudover er det som udgangspunkt muligt for foreninger at lånefinansiere med op til 40 pct. af det samlede budget.

Ansøgningsskema
Senest 31. marts skal ansøger indsende skemaets afsnit med forhåndsansøgning i ansøgningsskema (LINK). Det drejer sig om kontaktdata, kort projektbeskrivelse og budgetoverslag.
Herefter modtager ansøger en kvitteringsmail, der viser egne svar. Kvitteringsmailen indeholder et link, som gør det muligt at rette i egen ansøgning.
Senest 31. april skal ansøger indsende en færdig ansøgning. Det indebærer bl.a. udfyldning af ugeskema (nuværende faciliteter og aktiviteter), budget-tilbud og en mere detaljeret projektbeskrivelse.

Besigtigelse
Repræsentanter fra Viborg Idrætsråd vil besøge samtlige ansøgerfaciliteter. Her er det hensigten at besigtige faciliteterne og drøfte ansøgers ønsker, overvejelser og finansieringsplan. Viborg Idrætsråd kontakter ansøgerfaciliteter ift. den nærmere besøgsplan.

8. pladsen
Bemærk i øvrigt at facilitetsanalysen er en del af mangeårig indsats med
analyser og idrætsfaciliteter i Viborg Kommune. Derfor er det også glædeligt,
at Viborg Kommunes facilitetsdækning netop er målt til landets 8. bedste ud
af 98 kommuner målt på 21 facilitetstyper (jf. IDAN). Den flotte 8. plads er opnået, selvom målingen ikke medregner analysernes stærke fokus på renovering, herunder bæredygtighed. (Læs mere her).

Spørgsmål kan rettes til Morten Erfurth fra Viborg Idrætsråd (morten@viborgidraetsraad.dk / Tlf. 8662 5533).