Søg om støtte til facilitetsforbedringer

Har din idrætsforening, idrætshal eller lignende planer om at opgradere jeres faciliteter? Vil I fx gerne styrke de eksisterende rammer eller tilbyde nye aktiviteter for foreningens medlemmer eller idrætsfacilitetens brugergrupper? SÅ er det nu, I kan søge om tilskud fra Viborg kommune.

Viborg Kommune har besluttet at etablere en samlet analyse af alle ønsker til idrætsfaciliteter i Viborg Kommune. Analysen skal tage udgangspunkt i ansøgninger fra alle interesserede brugergrupper (idrætshaller, idrætsforeninger, mv.). Analysen bygger videre på centrale principper i de hidtidige facilitetsanalyser (halanalysen, fodboldanalysen, padelanalyse, mv.). Det er fortsat Viborg Idrætsråd, der forestår analysen – og i lighed med tidligere vil haller, foreninger og øvrige interesseret blive inviteret med til at drøfte analysen og en tilpasning af de centrale principper i analysen.

Ansøgere skal fortsat forvente en egenfinansiering i størrelsesordenen 33 – 50 pct. Derudover er det som udgangspunkt muligt for foreninger at lånefinansiere op til 40 pct. af det samlede godkendte budget for projekter af en vis størrelse (mere info senere).

Bestyrelser/brugergrupper, der ønsker at ansøge om midler til styrkelse af deres idrætsfaciliteter, skal ansøge via dette link senest d. 31. marts 2024.

Spørgsmål kan rettes til Morten Erfurth fra Viborg Idrætsråd (morten@viborgidraetsraad.dk / Tlf. 8662 5533).