Sportsgalla 2020 indstillinger

Deadline for indstillinger til Sportsgalla 2020 er på søndag d. 15. november.

Skemaerne finder I på Viborg Elites Hjemmeside under fanen hæder, og de bedes sendes retur til maiken@viborgidraetsraad.dk senest d. 15. november 2020.
Såfremt konkurrencer mm., ikke er afsluttet d. 15. november 2020 kan indstillingen efter aftale indsendes senere.

Ved Sportsgalla hylder Viborg Byråd og Viborg Idrætsråd, de mestre, hvis forening er beliggende i Viborg Kommune. Det hele foregår i Tinghallen d. 26. jan. 2021.

For at være kvalificeret til at deltage som udøver, skal man i året forinden have ydet én eller flere af følgende præstationer:

    1. Vinder af dansk mesterskab for hold el. individuelt i en DIF anerkendt idrætsgren.
    2. Opnåelse af dansk rekord, godkendt af DIF.
    3. Vinder af nordisk-, europæisk- eller verdensmesterskab.
    4. Udtaget til deltagelse på et DIF anerkendt dansk landshold.
    5. Andre idrætspræstationer, som efter Viborg Idrætsråds vurdering kan ligestilles med pkt. 1-4.

Ved sportsgalla arrangementet hylder Viborg Elite endvidere – Årets Talent, Årets Talent/Elitetræner og evt. Viborgs GULD.