Stigende energipriser

Året igennem har der været markant stigende energipriser. Heldigvis har der også i vore foreninger været et stærkt fokus på at spare på energien – samtidig med at vore foreninger har fastholdt aktiviteten og ordentlige sociale rammer til medlemmerne.

Viborg Kommune og Idrætsrådet har haft opmærksomhed på området gennem året – og i første omgang har hallerne modtaget ekstra støtte på 2/3 af relevante ansøgte merudgifter, jf. byrådets beslutning d. 16. november.

Idrætsforeninger, der er hjemmehørende i andre faciliteter (fx klubhuse, private lejemål, mv.), har også oplevet stigende priser på energi. Derfor har vi tilsvarende en opmærksomhed på foreninger i disse faciliteter. Viborg Kommune og Idrætsrådet kender idrætsforeningers udgifter til energi for tidligere år og budget for 2023. I forbindelse med lokaletilskudsafregning 2022 kender vi også idrætsforeningers udgifter til energi for 2022. Når vi har alle data (ca. maj) bliver problematikken behandlet.