Støtte til klubhusforbedringer

Folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til at forbedre klubhusfaciliteter.

Klubhuspuljen henvender sig til folkeoplysende foreninger, der har eget klubhus eller lejer sig ind i kommunale faciliteter. Klubhuspuljen prioriterer støtte til rene energitiltag og tiltag med en energimæssig vinkel i klubbens sociale rum. Tiltag med en tilbagebetalingstid på under 10 år er garanteret støtte (73. pct.). Resterende midler fordeles med reference til forskellige behovskategorier og tilhørende formel.. Viborg Kommune har afsat 0.8 mio. kr. i 2022 (og budgetteret med samme beløb i 2023-2025). Viborg Kommune støtter med op til 73 pct. af et tiltag. Foreninger, der lejer sig ind i private faciliteter, kan kun søge tilskud til tiltag, som kan medbringes, hvis de forlader nuværende lejemål.

I Viborg Idrætsråd opfordrer vi ALLE til at tænke på deres facilitet. Ansøgningsfrist er 1. februar 2022 (find ansøgningsskema mv. her). Foreninger skal bestille et gratis besøg fra idrætsrådets klubhuskonsulenter, inden de kan fremsende ansøgningen. Klubhuskonsulenterne kan hjælpe med at identificere relevante tiltag og udfylde ansøgningsskema. Besøg kan bestilles ved at kontakte Rasmus på mail eller tlf. 8662 5533).