Støtte til mindre anlægsprojekter

Søg støtte til små anlægsprojekter og skab stor merværdi for fritidslivet.

Et nyt inspirationskatalog fra Lokale og Anlægsfonden (LOA) viser gode bud og eksempler på, hvordan små greb kan skabe merværdi i mindre anlægsprojekter. Det kan hjælpe foreninger og kommuner, der fremrykker projekter som følge af det suspenderede anlægsloft for 2020. LOA tilbyder inspiration og hjælp, se fx her.

Lokale og Anlægsfonden har en støtteordning til mindre projekter, som kan bruges kvikt, hvis projekter til fritidslivet fremrykkes. Lokale og Anlægsfonden støtter her mindre projekter med en anlægssum under 1,5 mio. kr. Det gælder projekter, som løfter klubhuse eller mindre aktivitetsarealer – fokus er at forbedre forhold til ophold, sociale rammer og foreningslivets tredje halvleg. Søg her.

Lokale og Anlægsfonden har udarbejdet et lille ide- og erfaringskatalog med gode bud og eksempler fra tre indsatser, som kan gøre en stor forskel. Download kataloget her. De tre pointer er:

  • Klimasikring kan samtidig skabe rekreative funktioner, investeringerne gør dobbelt nytte.
  • Skolerenoveringer kan med omtanke blive til moderniseringer, som også kan skabe bedre forhold for bevægelse, herunder de 45 min. daglige bevægelse.
  • Gamle haller kan gentænkes, så de møder nutidens idrætsvaner og -behov.

Lokale og Anlægsfonden, telefon: 3283 0330