Store oplevelser under Den Vildeste Idrætssommer

Knap 40 foreninger i Viborg Kommune har hen over sommeren stillet frivillige kræfter og faciliteter til rådighed for nysgerrige borgere under Den Vildeste Idrætssommer.

”Der skal lyde en stor tak til alle de foreninger, der har deltaget i Den Vildeste Idrætssommer. Vi har fra start mærket en stor opbakning til projektet og med 40 deltagende foreninger, er der virkelig mange der har grebet muligheden for at åbne op og rekruttere nye medlemmer” Udtaler Preben Jensen – formand for Viborg Idrætsråd.

Mange borgere har i juni til august været ude og prøve ”nye” idrætsaktiviteter, mens flere har lavet det store comeback.
”Det har været opløftende at høre om de mange gode historier fra idrætsforeningerne og borgerne i en periode, hvor der normalt ellers er meget stille. Nu gælder det for foreningerne om at bygge videre på sommerens succesoplevelser” fortsætter Preben.

I Idrætsrådet begynder vi at evaluere med de deltagende foreninger – herunder opgøres det samlede antal ”besøgende” og nye medlemmer. Derudover fordeler vi foreningspuljen ud fra indkomne ansøgninger og udbetaler deltagergebyret, som foreningerne selv har fastsat.