Takster for skattefri godtgørelse 2020

Skatterådet har fastsat satser for skattefri godtgørelser for 2020 til foreningens ulønnede frivillige.

Ulønnede frivillige i foreningen kan få udbetalt skattefri godtgørelse for det arbejde, de udfører i foreningen. Skatterådet har bl.a. justeret satserne for kørsel. De nye satser gælder pr. 1. 1. 2020.

En forening kan yde godtgørelse for udgifter ifm.:

  • Telefonsamtaler og internetforbrug: 2.400 kr. (uændret ift. 2019)
  • Administrative omkostninger: 1.450 kr. (uændret ift. 2019)
  • Køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 2.000 kr. (uændret ift. 2019)

Foreningens kasserer behøver ikke kræve bon eller bilag, som viser udgiften og kan altså udbetale op til 5.850,- om året til ulønnede frivillige. Bestyrelsen afgør eller aftaler med med den enkelte ulønnede frivillige, hvor meget der skal udbetales.

Din forening kan udbetale befordringsgodtgørelse til personer, der udfører frivilligt arbejde i foreningen. Skatterådet har fastsat satserne, som gælder pr. 1. 1. 2020 for kørsel i egen bil:

  • De første 20.000 km.: 3,52 kr. (2019: 3,56 kr.)
  • Over 20.000 km.: 1,96 kr. (2019: 1,98 kr.)

Der er tale om maks.-satser. En forening kan beslutte at refundere mindre end statens takst. Og godtgørelsen gives til kørsel i egen bil eller motorcykel.

Læs mere om multimedier, andre godtgørelser, logi & diæter ved rejser m.m. her.