Tallene fra året i Idrætsrådet

Bestyrelsen fremlægger tallene fra året i idrætsrådet. Regnskabsberetning, regnskab, revisors påtegning og ledelsens regnskabserklæring.

Bestyrelsen fremlægger regnskab og fremhæver:

  • Årets regnskab viser et overskud på kr. 6.250
  • Generelt er regnskabstallene i overensstemmelse med budgetteret
  • Budgetteret med et overskud på kr. 2.000 i 2022

Du kan downloade følgende, jf. punkt 4 på dagsorden:

Regnskabsberetning
Regnskab og revisors påtegning
Ledelsens regnskabserklæring

Vel mødt til repræsentantskabsmødet!

Tilmeld dig her.