Tapas & frivilligt bestyrelsesarbejde

16 kvindelige idrætsledere fra lokale fodboldklubber var d. 7. juni samlet til tapasaften for at netværke og blive inspireret.

Mødet var en del af et særligt fokus på piger og kvinder i fodbold i Viborg Kommune – og handlede om rekruttering af flere og nye kvinder i bestyrelses- og udvalgsarbejde.
Anne Olesen fra Nordic Female Founders og formand i Rideklubben Tougaard holdte først et oplæg, om det at være bestyrelses-/udvalgsmedlem i en klub. Derefter var der tid til at netværke og deltagerne fik bl.a. en god snak om, hvad involvering i foreningslivet kan give af nye kompetencer, fordelene ved diversitet i bestyrelser/udvalg, samt hvilke hindringer der kan være for at kvinder stiller op i en bestyrelse.

Pigeprojektet er støttet af DIF, Nordea-fonden, DBU og Viborg Kommune.