Tennisanalyse

Kultur- & Fritidsudvalget (KFU) behandlede på udvalgsmødet primo januar tennisanalysen, som Idrætsrådet har udarbejdet i samarbejde med tennisnetværket.

Analysen peger på vigtigheden af at arbejde med en sæsonforlængelse i tennissporten, så tennisklubberne lettere kan fastholde medlemmerne hen over vinteren. Det er særligt svært at fastholde klubbernes ungdomsmedlemmer i den lange vinterpause. Vinterpausen varierer fra år til år og har nogle år en varighed på 7 måneder.

Blandt andet på baggrund af gode lokale erfaringer med oplyste kunstgræsbaner peger tennisanalysen på at afprøve den model yderligere. Det kræver investeringer i en kunstgræsbane. KFU er sindet at medfinansiere etableringen af en kunstgræs bane med 50 pct i Ørum, jf. analysens indstilling. En endelig beslutning desangående vil blive dagsordensat på KFUs møde i februar/marts.

Formand for Tennisnetværket Ole S. Nielsen glæder sig over KFUs beslutning: ”Udvalget har lyttet til tennisklubbernes ønske om at forlænge sæsonen – det er afgørende for tennissporten. Jeg ser i første omgang frem til at følge udviklingen i Ørum, der er med til at definere de næste skridt.”

Du kan læse hele analysen her.

Se mere om Tennisnetværket her.

Måske har din forening også interesse i at dele viden, erfaringer og indgå i et lokalt samarbejde om fremtidens idrætsforeninger? Se om der er et lokalt idrætsfagligt netværk i din idræt – du finder oversigten her.