Til idrætsforeninger i Viborg Kommune

Med udmeldingen om fase 2 af genåbningen af Danmark, bliver Viborg Kommunes udendørs idrætsanlæg fra mandag 11. maj tilgængelige for ”idræts- og foreningsliv” – herunder kommunens mange fodboldklubber, som vi i øjeblikket modtager mange henvendelser fra.

Vi henviser generelt til de enkelte specialforbund , da anbefalingerne ændrer sig løbende, herunder fx afstandskrav. Samtidig opfordrer vi klubberne til at holde sig orienteret om gældende Corona-regler og formidle disse til trænere, spillere og forældre samt på anlægget, hvor der åbnes for træning. Generelt henviser vi naturligvis til, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges. Det betyder bl.a. disse forholdsregler før træning:

  • Det anbefales, at man slet ikke møder til træning, hvis man selv har symptomer på Covid19-sygdommen eller bor sammen med eller har været i kontakt med en person, som er testet positiv. Ingen træning for personer i risikogrupper uden myndighedsgodkendelse.
  • Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe.
  • Kun træner har adgang til klubfaciliteter (fx boldrum) og skal alene tage rekvisitter frem
  • Der vælges et sæt rekvisitter (fx bolde og kegler), som kun må bruges af den enkelte gruppe. Rekvisitter skal rengøres inden de skifter hænder
  • Det er ikke tilladt at bruge overtræksveste.
  • Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksne, og der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen.
  • Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.
  • Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning. Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder af.

Der er fortsat forsamlingsforbud for grupper over 10 personer. Det betyder eksempelvis, at der maksimalt må være 10 personer på en fodboldbane. Det er foreningernes ansvar at overholde forsamlingsforbuddet, der håndhæves af politiet.

KL, DGI, DIF og DBU har udarbejdet fælles retningslinjer for genåbningen af udendørs idrætsanlæg,

DIFs side med løbende opdateringer.

Ved spørgsmål kontakt:

Viborg Kommune, Kultur & Udvikling
Sekretariatschef Ole Brandt Pedersen, obp@viborg.dk eller
Konsulent Anders Kristensen, akr@viborg
corona.viborg.dk/

Viborg Idrætsråd
Morten Konradsen, konradsen@viborgidraetsraad.dk
viborgidraetsraad.dk