Tilbagebetaling af kontingent

Flere af vore medlemsforeninger har fået henvendelser fra medlemmer, der ønsker at vide om foreningen tilbagebetaler kontingent i perioden, hvor foreningen er lukket.

Medlemmer kan formelt ikke kræve at få en del af kontingentet retur i denne periode, hvor foreningernes aktiviteter er aflyst. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse.

Det samme gør sig gældende i idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger. Heller ikke her skal der ske en tilbagebetaling til medlemmerne fordi foreningens aktivitet i en periode er aflyst.

I nogle foreninger har man både traditionelle medlemsskaber og andre ordninger som klippekort. I forhold til klippekortordninger og lignende kan det overvejes, om der skal være en forlængelse af den periode, der er betalt for, eller der skal være tilbagebetaling.

Ifølge sportschef i Viborg Idrætsråd, Morten Erfurth, er der i denne ekstraordinære situation brug for at vi alle udviser samfundssind: “Vi får i høj grad brug for at kunne vende tilbage til disse stærke fællesskaber og flere foreninger vil komme i store vanskeligheder uden medlemmernes kontingentbetaling, da foreningerne har rigtig mange af de samme udgifter i perioden. Vi må alle udvise samfundssind i denne tid, hvor også idrætten i DK er hårdt ramt. Derudover må vi også understrege at kontingentet i en idrætsforening er udtryk for en betaling for det at være medlem og ikke for en specifik ydelse.