OBS på kreative sælgere

Foreninger kontaktes af kreative sælgere. Viborg Kommune sælger IKKE reklameplads på kommunens hjemmeside eller til velkomstarrangement for tilflyttere.

Idrætsrådet er bekendte med, at lokale foreninger i øjeblikket modtager tilbud om markedsføring af foreningen på blandt andet kommunens hjemmeside og til de halvårlige velkomstmøder for tilflyttere. Prisen ligger på omkring kr. 5.000 – 8.000. Man kan meget let få den opfattelse, at det er Viborg Kommune, der ringer og tilbyder reklamen. Det er det IKKE. Viborg Kommune sælger ikke reklameplads på sin hjemmeside – heller ikke til de halvårlige velkomstmøder.

Idrættens repræsentation på velkomstmøderne
Viborg Idrætsråd repræsenterer alle idrætsforeninger på Viborg Kommunes halvårlige velkomstmøder og giver info til nye borgere om idrætsmuligheder i vore foreninger.

På møderne bliver tilflytterne budt velkommen til kommunen og de modtager en række vigtige info. En del af disse info handler om muligheden for at dyrke idræt. Viborg Idrætsråd har en stand, hvor vi hjælper tilflytterne med at finde svar på alle former for spørgsmål omkring idræt, fx ”hvor kan jeg dyrke idræt, når jeg bor på xx-vej?”, og ”Er der nogen steder, hvor jeg kan gå til yy i nærheden af xx-vej?”. Andre fokuserer på niveauet – ”Jeg vil gerne lære nogen at kende og dyrke ”pp”, men jeg er ikke specielt god, så niveauet, skal ikke være for højt – har I et bud på, hvor jeg kan det?”.

Vi går meget op i at lave gode match og fx levere et telefonnummer til en kontaktperson, som tilflytterne kan ringe til i de forskellige foreninger – så ved vi, at vore foreningsfrivillige tager godt imod. For tilflytterne vil idrætten ofte være vejen til et meningsfyldt, lokalt fællesskab, der giver masser af livsglæde i dagligdagen. Og for foreningen repræsenterer tilflytterne nye medlemmer og måske også nye frivillige og nye ideer til foreningen.

Har du spørgsmål så kontakt sekretariatet på 8662 5533.