Tilskud til håndsprit o.l.

Fritidsrådet har besluttet at yde tilskud til foreningers udgifter til håndsprit i 2020.

Tilskuddet ydes som lokaletilskud, dvs. tilskud på 73% til frivillige foreninger og 75% til aftenskoler. Tilskuddet kan højst være på 1.000 kr. pr. forening.

Der indsendes dokumentation for udgiften sammen med lokaletilskudsregnskabet for 2020 senest 1. maj 2021.

Hvis din forening ikke får lokaletilskud, kan I sende dokumentation og anmodning om udbetaling af tilskuddet til lgr@viborg.dk senest 1. maj 2021.

Hvis I har valgt en anden løsning end håndsprit, fx håndsæbe, papirhåndklæder, så kan I også indsende dokumentation for det.