Viborg Kommune er ”Skoleidræts-kommune 2022”

Viborg Kommune får stor anerkendelse af Dansk Skoleidræt med titlen ”Skoleidrætskommune 2022”. Baggrunden er det særlige fokus på bevægelse i folkeskolen og på samarbejde mellem skoler og lokale foreninger. Derfor skal der lyde et stort tillykke med udnævnelsen til foreninger & frivillige, skoler, forvaltninger & byråd.

Viborg Kommunes skolechef er glad for at kunne kalde sig ”Skoleidrætskommune”:

”Vi ved, at børn lærer bedre, er gladere og trives mere, når de bevæger sig. Derfor er bevægelse en del af vores kvalitetsarbejde på skoleområdet, siger Skolechef i Viborg Kommune Hasse Valdemar Mortensen og fortsætter: ”Vi har både fokus på, at vores elever bevæger sig i løbet af skoledagen, men også at de får kendskab til kommunens idrætsforeninger, så bevægelse bliver en naturlig del af fritiden.”

I idrætsrådet vækker titlen ligeledes glæde, og skaber motivation til mere:

”Anerkendelsen fra Dansk Skoleidræt er benzin på bålet i en tid, hvor samarbejde mellem de lokale idrætsforeninger og skoler blomstrer. Det er et skønt cadeau til alle involverede frivillige, foreninger, lærere, skoler, forvaltninger og politikere,” fortæller Sportschef Morten Erfurth og fortsætter: ”PULSÅREt og skole/foreningsforløb via KLC spiller en stor rolle i anerkendelsen. Vi ser særligt frem til at rulle PULSÅREt endnu mere ud i det kommende skoleår, hvor vi vil invitere nationale idrætsorganisationer til at bidrage på samme vis, som Jydsk Håndbold Forbund har gjort.”

Samarbejdet mellem de lokale skoler og foreninger skaber blandt andet perspektiver for at få flere til at dyrke foreningsidræt. På repræsentantskabsmødet d. 3. maj fremlagde Idrætsrådets bestyrelse målene for den kommende sæson, herunder et særligt fokus på de unge målgruppe, hvor vi lokalt har mistet medlemmer de seneste år.

Det er første gang Dansk Skoleidræt udnævner “Skoleidrætskommune 2022”. Initiativet er en årlig kortlægning af kommunerne inden for idræt og bevægelse i skolen. 38 kommuner deltog i kortlægningen, og otte kommuner er ekstra gode til at prioritere bevægelse og idræt i skolen – heriblandt Viborg Kommune. De øvrige kommuner er: Brøndby, Fanø, Frederiksberg, Høje-Taastrup, Ikast-Brande, Svendborg, Tårnby.

Du kan læse mere om udnævnelsen her.

Læs mere om PULSÅREt her.