Viborg Svømmeklub tager et socialt ansvar

Viborg Svømmeklub er en klub med mange bolde i luften og som har stor interesse i at få flere glade svømmere i Viborg Kommune.
Klubben har forskellige svømmehold, hvor børn har mulighed for at udvikle deres svømmefærdigheder.

Men det er ikke alle børn og familier, som kender til traditionen for foreningslivet i Danmark og som er vant til at opholde sig i svømmehaller. Viborg Svømmeklub oplevede derfor et behov for at klæde denne gruppe familier bedre på til at starte på et af klubbens svømmehold.

I august valgte klubben derfor at lave et samarbejde med Fritidsvejlederne og Dalens Børnehuse, hvor de oprettede et nyt tilbud til børn i alderen mellem 4 til 15 år. Her skulle børnene bl.a. lære at møde til tiden og det at skulle befinde sig i badetøj samt om hygiejne inden start osv.. Derudover lærte børnenes forældre om, hvilket udstyr deres børn havde brug for til undervisningen og hvad det vil sige at have et barn på et svømmehold. Projektet har, foruden at styrke børnenes svømmefærdigheder og forældrenes viden om foreningsidræt, også givet børnene mere mod på at starte på et af klubbens ”almindelige” svømmehold og en større forståelse for dét at være en del af et foreningshold. Derudover har projektet givet mulighed for, at forældrene har kunne tale med de andre forældre og skabe et større socialt netværk.

Viborg Svømmeklub fortæller selv, at de bl.a. oplever et instruktørteam, som er vokset med den lidt atypiske opgave og er blevet fagligt stærkere, fået nye medlemmer i foreningen og ikke mindst mere blod på tanden til at arbejde videre med projektet og andre lignende projekter. Projektet har været givende for både børnene, Viborg Svømmeklub samt Fritidsvejledernes og Dalens Børne hus’ interesser for en bedre og mere flydende integration i Viborg.

Kæmpe skulderklap til Viborg Svømmeklub for dette initiativ og for at tage et socialt ansvar for både trivsel og integration!