Vigtig lokal hjælpepakke for foreningslivet

Formand Preben Jensen har store roser til vore lokale politikere og glæder sig over, at byrådet har afsat midler til at afhjælpe konsekvenserne af Covid19 for vore lokale foreninger, samt at Kultur- & Fritidsudvalget fortsætter udbetaling af tilskud uden ændringer selv om aktiviteterne er lukket ned i en periode.

”Jeg er utrolig glad for, at vore lokale politikere har truffet to så vigtige beslutninger for vores lokale foreningsliv,” siger Idrætsrådets formand Preben Jensen og fortsætter: ”Dels er det helt afgørende, at de grundlæggende tilskud er sikret, og dels muligheden for at søge en lokal hjælpepakke for de mange foreninger, der har eller vil miste faste indtægter på fx gymnastikopvisninger, byfester og frivilligt festivalsarbejde.”

Vore idrætsforeninger er i denne tid massivt udfordret på deres funktionalitet. Kun de færreste har kunnet fortsætte en form for idrætsaktivitet og fællesskab. Netop idrætsaktiviteten og fællesskabet er kernen i vore foreningers formål og drift – glædeligvis giver den nu delvise åbning muligheder, men en fuld genaktivering af vore foreninger og borgere lader endnu vente på sig. De manglende aktiviteter har betydelige økonomiske konsekvenser for vore foreninger, så også derfor er det vigtigt med den tydelige økonomiske og moralske støtte.

”Foreningerne er udfordret nok i denne tid – politikernes beslutninger i denne uge giver en vis ro til at kunne se fremad. Jeg oplever, at politikerne er opmærksomme på os og lyttende, og det er altså helt enormt vigtigt for idrætten,” forklarer Preben Jensen, der ser frem til at bidrage med retningslinjerne for den lokale hjælpepakke i samarbejde med Kultur- & Fritidsudvalget og Fritidsrådet.

Viborg Idrætsråd fremsendte 8. april dette notat til Viborg Kommune om Corona og foreningsidrætten.

Sammen med Viborg Kommune udsendte Viborg Idrætsråd d. 22.. april følgende:

Viborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg besluttede på møde den 21. april 2020 at godkende en række tiltag, der skal understøtte kultur- og fritidsområdet i en svær periode, hvor næsten al aktivitet er stillet i bero.

Udvalget besluttede, at lokaletilskud, driftstilskud og lejebetaling for skoler og institutioner til selvejende idrætshaller m.fl. udbetales i lukkeperioden, selv om der ikke er den normale aktivitet i hallerne.

Tilskud til foreninger, aftenskoler og andre udbetales ligeledes, også selv om aktiviteterne er lukket ned i denne periode

Viborg Kommune vil udsende uddybende mails, som nærmere beskriver rammer og retningslinjer på de enkelte områder.

Endelig er det aftalt, at der udarbejdes konkret forslag til model for en ”lokal hjælpepakke” for Viborg Kommune, som koordineres i forhold til de nationale hjælpepakker.

Modellen udarbejdes i samarbejde med Viborg Idrætsråd og Fritidsrådet og skal også ses i sammenhæng med, at Viborg Byråd i dag den 22. april har reserveret op til 3 mio. kr. i en samlet pulje til at understøtte foreninger, arrangører og andre aktører, der ikke dækkes ind af andre centrale og lokale modeller. Det ventes, at forslag til model kan foreligge op mod sommerferien 2020.

Har I spørgsmål til både de nationale og ovennævnte lokale hjælpepakker, er I naturligvis også velkomne til at kontakte os